Nie tylko zabawka!

Trójkąt uczenia się

Każdy element zabawki K's Kids został zaprojektowany z myślą o zdrowym rozwoju dziecka.

Każdy element zabawek K's Kids jest zaprojektowany po to, aby wspomóc prawidłowy rozwój dzieci. By umożliwić rodzicom zrozumienie, jakie korzyści czerpie ich pociecha z zabawy produktami K's Kids, stworzyliśmy Trójkąt Umiejętności. Ukazuje on, czego dziecko potrzebuje dla prawidłowego rozwoju: FIZYCZNY, POZNAWCZY i SPOŁECZNY.

Trójkąt Umiejętności to prosty przewodnik dla rodziców, pokazujący, jakie umiejętności zdobywa lub rozwija dziecko w czasie zabawy daną zabawką. 9 ikonek przedstawia poszczególne sfery rozwoju.

Trójkąt Umiejętności znajduje się na każdym opakowaniu naszych produktów. Wskazujemy za jego pomocą , jakie korzyści rozwojowe czerpie dziecko, bawiąc się daną zabawką. Niektóre z nich są zaprojektowane z myślą o rozwoju niewielu sfer, inne mają za zadanie kształtować ich większą ilość – wszystko to zależy od potrzeb i możliwości dzieci znajdujących się na różnych etapach rozwoju.

Rozwój fizyczny

Podstawowe zmysły wzroku, smaku, słuchu, węchu i czucia pobudzają ciekawość dziecka i aktywizują jego umysł do odkrywania rzeczy otaczających jego świat. Zabawki silnie stymulujące z tej kategorii są niezwykle ważne dla wczesnych etapów rozwoju dziecka.

Drobne zdolności motoryczne to mniejsze czynności, takie jak chwytanie rzeczy między kciukiem a palcem lub używanie palców u nóg do poruszania się lub warg i języka do smakowania i dotykania przedmiotów.

Motoryka duża to większe ruchy obejmujące mięśnie ramion, nóg, stóp lub całego ciała. Zabawki usprawniające kopanie, raczkowanie, bieganie i skakanie mają na celu ćwiczenie dużej motoryki dziecka.

Rozwój poznawczy

Trening logiczny umożliwia dzieciom tworzenie powiązań między fragmentami informacji. Zabawki takie jak puzzle i klocki mogą wzmocnić inteligencję dziecka w zakresie logiki, sekwencji, konceptualizacji, rozumowania i rozwiązywania problemów.

Kreatywność rozwijana jest już na wczesnych etapach rozwoju dziecka. Kolory, kształty, nauka rysowania, poznawanie muzyki i rytmu – to wszystko sprzyja rozwojowi kreatywności dziecka.

Inteligencja językowa to umiejętność używania dźwięków i języka do wyrażania siebie i rozumienia innych ludzi, gdy dziecko dorasta. Zabawki rozwijające wrażliwość na znaczenie słów, dźwięków, rytmów i fleksji dobrze wpływają na rozwój językowy.

Rozwój społeczny

Zdrowe dziecko powinno potrafić kontrolować i wyrażać swoje emocje. Poczucie bycia kochanym i chronionym rozwija jego poczucie bezpieczeństwa. Zabawki, które mogą stać się przyjacielem dziecka i pomóc mu w wyrażaniu emocji, są bardzo ważne, aby dziecko nauczyło się skutecznej interakcji z innymi ludźmi, opartej na wzajemnym zaufaniu.

Umiejętności komunikacyjne to zdolność do właściwej interakcji z innymi. Dobre umiejętności komunikacyjne prowadzą dziecko do wykonywania wspólnych zadań i stawania się produktywnymi członkami zespołu.

Poczucie własnej wartości to ogólne poczucie osiągnięć, jakie dziecko odczuwa od ważnych osób wokół niego, zwłaszcza rodziców i rówieśników. Kiedy dziecko potrafi wykonać zadanie, jakie oferuje mu zabawka, czuje się dobrze. Pomaga budować silniejszą samoocenę i lepszą ocenę własnej wartości.